Forskning visar att frihet ökar kreativiteten

Inom företag är det väldigt vanligt med begränsningar. Begränsningarna är en metod för att få företaget att hålla fokus och styra mot målen. Men fungerar det verkligen? Om inte, kan tillitsbaserat ledarskap vara lösningen.

Mindre kontroll, mer tillit

Kraven på att föra rapporter och dokumentationer har ökat på bred front, liksom alla andra former av kontroller och uppföljningar. Oavsett bransch, verkar normen vara att ha strikt koll på allt. Ibland kan det dock skada företaget eller organisationen då anställda inte vågar ta egna eller nya initiativ, vilka hade kunnat leda till förbättringar. Det finns nämligen forskning som visar och understödjer det faktum att mer frihet ökar kreativiteten. Tillitsbaserat ledarskap kan därför vara en bättre modell att arbeta efter för att gynna kreativiteten på företaget och på så vis öka framgångarna.

Universum – Liv


Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *